Hoe kan je de onderliggende bloedstollingsstoornissen behandelen?

Behandelen illustratie

Omdat hevige menstruele bloedingen verschillende oorzaken kunnen hebben, zijn ook de behandelingen heel divers. We overlopen hieronder de bekendste behandelingen voor hevig menstrueel bloedverlies bij vrouwen met bloedstollingsproblemen: van desmopressine, tranexaminezuur en stollingsfactorconcentraat tot hormoonbehandeling en zelfs een chirurgische behandeling.

Let op: We hebben het hier enkel over behandeling van hevig menstrueel bloedverlies bij vrouwen met een onderliggende bloedstollingsziekte. Andere oorzaken van hevig menstrueel bloedverlies worden hier niet besproken.

Een veelgebruikt geneesmiddel in hemofilie A en de ziekte van von Willebrand is desmopressine. Het wordt vooral gebruikt bij mildere vormen van de ziekte. Desmopressine kan onderhuids, intraveneus of als neusspray toegediend worden. [8]

Heb je last van hevige maandstonden die door de ziekte van von Willebrand worden veroorzaakt, dan wordt desmopressine vaak aangeraden als behandeling. [17][35][36] Desmopressine zorgt ervoor dat von Willebrandfactor (vW-factor) vanuit je reserves in het bloed terechtkomt. Zo is er meer vW-factor om zijn noodzakelijke werk voor de bloedstolling te doen.

Bovendien beschermt vW-factor ook het stollingseiwit 8 in de bloedsomloop. Desmopressine zorgt zo voor meer stollingsfactor 8 in het bloed, wat het probleem is bij patiënten met hemofilie A. Op die manier is het ook een behandeling voor een milde vorm van hemofilie A. [8]

Een ander geneesmiddel dat vaak wordt gebruikt om ernstige menstruatie en problemen met de bloedstolling te behandelen, is tranexaminezuur. Het bestaat als tablet of in de vorm van drinkbare ampullen. [16][17]

Wanneer de bloedstolling niet optimaal is, zoals bij bloedstollingsziekten, zijn de bloedstolsels die gevormd worden waar de bloedvatwand beschadigd is, niet zo sterk en meer vatbaar voor afbraak door afbraakeiwitten. Tranexaminezuur kan hier voorkomen dat stolsels te vroeg opgelost worden. Het geneesmiddel stabiliseert de bloedprop door het evenwicht tussen opbouw en afbraak van het bloedstolsel te beïnvloeden en meer naar opbouw te sturen. Daardoor wordt de bloedprop steviger en kan het menstrueeel bloedverlies verminderen. [37]

De verschillende bloedstollingsziekten hebben 1 ding gemeen: de patiënt heeft telkens een tekort aan één (of meer) van de stollingseiwitten. Ofwel is er te weinig van dit stollingseiwit, ofwel werkt een bepaalde stollingsfactor niet op de juiste manier.

In beide gevallen kan je arts een behandeling met factorconcentraat voorschrijven. Veel van de eiwitten die een rol spelen in de bloedstolling bestaan namelijk als aparte geneesmiddelen die in de ader toegediend kunnen worden om het tekort in je bloed te herstellen. [38]

Bij de ziekte van von Willebrand kan de oorzaak zowel een tekort aan VWF zijn als een slechtwerkende VWF. Door een concentraat van vW-factor toe te dienen, wordt het gehalte aan VWF in het bloed opgekrikt en normaliseert de bloedstolling. Als een onderliggend probleem met vW-factor de oorzaak is van je hevige menstruatie, en andere behandelingen zoals hormoontherapie, tranexaminezuur of desmopressine zijn onvoldoende werkzaam zijn of tegenaangewezen, kan dit concentraat een oplossing bieden en je menstruatie weer normaliseren. [39]

Ook voor vrouwen die draagster zijn van hemofilie, kan factorconcentraat gebruikt worden om hevige menstruele bloedingen te normaliseren. Bij hemofilie B is er een tekort aan bloedstollingsfactor 9. De arts kan ervoor kiezen om net voor of tijdens de eerste dagen van de menstruatie een concentraat van factor 9 in te spuiten. Zo wordt het niveau aan stollingsfactor 9 in het bloed verhoogd, waardoor de bloedstolling verbetert en de menstruatie normaal kan verlopen. [40]

Ook zeldzamere aandoeningen zoals een tekort aan F1 of F13 of een tekort aan een andere stollingsfactor kunnen met de juiste concentraten behandeld worden. [16][17][20][21]

Wie last heeft van hevige menstruatie kan ook geholpen worden met een hormonale behandeling zoals de pil. Er zijn verschillende hormoonpreparaten beschikbaar, zo is er bijvoorbeeld een combinatiepreparaat met oestrogeen en progestageen, maar ook een hormoonspiraal of prikpil. [16][17]

De pil vermindert de bloeding door te zorgen voor een kortere, meer regelmatige en dunnere afscheiding van het baarmoederslijmvlies tijdens de menstruatie. Daarbij verhoogt de pil ook het niveau aan von Willebrandfactor en Factor VIII in het bloed en helpt op die manier ook vrouwen met een bloedingsstoornis. [16][17]

Met een continue toediening van hormonen kan de menstruatie bovendien helemaal onderdrukt worden. [4][6]

Chirurgische behandelingen voor hevige menstruatie door bloedingsstoornissen worden in eerste instantie vermeden. Operaties worden voornamelijk gebruikt als laatste redmiddel.

Een mogelijke chirurgische behandeling is een endometriumablatie. Tijdens die ingreep wordt het baarmoederslijmvlies verwijderd. Dat resulteert in minder of zelfs geen bloedverlies tijdens de menstruatie.

Een andere, heel drastische, ingreep is een hysterectomie. Tijdens die operatie wordt de baarmoeder verwijderd, zodat er geen maandelijks bloedverlies meer is. [17][18][21]